CTG Free Course

🔥 โครงการหลักสูตรสร้างพอร์ทลงทุนเหมือนมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League เรียนฟรีสำหรับคนกรุงเทพ 50 เขตและผู้สนใจทั่วประเทศโดย …………….. ร่วมกับ Capital Trust Group Limited

🔥 เราไม่สามารถส่งเด็กนักเรียนกว่า 10 ล้านคนไปเรียนมหาวิทยาลัยระดับ Ivy league ได้

🔥 แต่เราสามารถทำให้เด็กไทยกว่า 10 ล้านคนเรียนวิธีบริหารเงินของมหาวิทยาลัยระดับ Ivy league เช่น Yale, Harvard หรือ MIT ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันมากกว่า 2 ล้านล้านบาท

🔥 และมหาวิทยาลัยเช่น Yale University สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง 40.2% ในปี 2021

🔥 เบลีย์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกล่าวว่าไม่สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่จะขึ้นไปสูงถึง 10% ได้

🔥 ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1% แต่อัตราเงินเฟ้อสูงถึง 10% หลักสูตรสอนวิธีสร้างผลตอบแทน 40.2% เหมือนมหาวิทยาลัย Yale นี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนและนักศึกษาและคนไทยทั่วประเทศควรต้องเรียนรู้

🔥 รัฐบาลควรต้องมีนโยบายเร่งด่วนส่งเสริมเรื่องการให้ความรู้ด้านการเงินระดับโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนคนไทย

🔥 เราสามารถทำให้เด็กกรุงเทพฯกว่า 50 เขตและเด็กไทยทั่วประเทศมีความรู้ด้านการเงินระดับโลกเหนือกว่าเด็กสิงค์โปร์ที่มาจากประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเงินของเอเชีย

Hedge Funds Are Training 16-Year-Old Interns in Singapore https://www.bloomberg.com/news/features/2021-03-10/hedge-funds-high-school-internships-lead-to-jobs-in-singapore

🔥 ถ้าเด็กกรุงเทพฯระดับล้านคนมีความรู้ด้านการเงินระดับโลก

🔥 จะสามารถทำให้กรุงเทพฯสามารถเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกได้

Ministry of Education, ADNOC and Bloomberg collaborate to enhance UAE youth skills (200 Bloomberg Terminals/Licenses); https://wam.ae/en/details/1395302791557

🔥 ข่าวบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ ADNOC ร่วมกับ Bloomberg เพิ่มความรู้และทักษะการเงินให้เยาวชนโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาฯและมหาเศรษฐีอย่าง Michael Bloomberg ร่วมเซ็นต์สัญญา

Ministry of Education, ADNOC and Bloomberg collaborate to enhance UAE youth skills

ADNOC Bloomberg Education Initiative Announces Measures to Support Distance Learning

ตัวอย่างหลักสูตรสร้างพอร์ทลงทุนเหมือนมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League เรียนฟรีสำหรับคนกรุงเทพ 50 เขตโดย ……….. ร่วมกับ CTG

ตัวอย่างนักการเมืองระดับโลก Mr.Barack Obama อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯในการสนับสนุนบริษัทเอกชนนำหลักสูตรฟรีสอนครูทั่วประเทศเป็นนโยบายประชานิยม

President Obama supports free Coursera Verified Certificates to teachers

บริษัท CTG สามารถมอบไลเซ็นต์ฟินเทคมูลค่าไลเซ็นต์ละ 15 ล้านเหรียญจำนวน 500 ไลเซ็นต์

เพื่อสร้างโครงการ EdTech x Fintech Startup ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ให้ สก. พปชร. ไปแจก Startup ในแต่ละเขต จำนวนเขตละ 50 ไลเซ็นต์

มูลค่าโครงการ 750 ล้านเหรียญหรือประมาณ 25,000 ล้านบาท

🔥 ตัวอย่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง HKEX Stock Code: 1386 ที่ได้รับไลเซ็นต์จาก CTG ไปจัดแข่งขันเทรดเพื่อสร้างเครือขายนักลงทุน (Build global investors big data)

🔥 อย่างเอกสารประเมินมูลค่าไลเซ็นต์แข่งขันเทรดเซ็นต์โดยอดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์และอดีตผู้ตรวตสอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ที่มูลค่า 15,000,000 เหรียญต่อ 1 ไลเซ็นต์

แผนดันไทยขึ้น ‘ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก’ เจ้าสัวธนินท์

Midwest Trading Competition

University Trading Competition

Login to CTG Demo Account no. ctg00034

eToro — Investing in Berkshire Hathaway

--

--

Capital Trust Group Limited is a boutique Proprietary Trading and blockchain advisory Firm with headquarters in Auckland, New Zealand.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Capital Trust Group Limited

Capital Trust Group Limited is a boutique Proprietary Trading and blockchain advisory Firm with headquarters in Auckland, New Zealand.