Capital Trust Group Limited
2 min readApr 2, 2022

--

“ประภัตร” ผุดไอเดีย โซล่าร์เซลล์ช่วย “เกษตรกร” ลดค่าไฟ ลดมลภาวะ ประหยัดได้ 20–30% ต่อเดือน เป้าหมาย 1 ล้านครัวเรือน ดันออก NFT ระดมทุนจากกองทุนต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ — Deputy Agriculture and Cooperatives Minister Prapat Potasuthon

เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พลังงานในภาคการเกษตร ภาคครัวเรือน ภาคการขนส่ง และภาคส่วนอื่นๆ เป็นจำนวนมาก เชื้อเพลิงส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีราคาแพง ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า มีเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนมากกว่า 8 ล้านครัวเรือน แต่ละครอบครัวมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพทางการเกษตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรสูงขึ้น และต้องยอมรับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาการใช้พลังงานเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาพลังงานในภาคเกษตรโดยเร็ว ก่อนที่จะเกิดวิกฤตอย่างรุนแรงในไม่ช้านี้

- ใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์สิงคโปร์ https://eservices.mas.gov.sg/fid/institution/detail/222231-CHANCERY-HILL-VENTURES-PTE-LTD
- ประกาศแต่งตั้งตัวแทนบริษัทจัดการกองทุนสิงคโปร์ https://www.chanceryhillventures.com/insights/capital-trust-group-and-chancery-hill-ventures-launch-a-partnership-to-promote-thai-businesses

สำหรับการแก้ไขพลังงานด้านการเกษตร จากการที่ตนได้ทำงานคลุกคลีกับชาวไร่ ชาวนามานาน ได้มองเห็นสภาพปัญหา และพยายามหาทางแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้มีการหารือกับ บริษัท แคปปิตอล ทรัสต์กรุ๊ป จำกัด ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทจัดการกองทุนสิงคโปร์ ในการตั้งกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์สิงคโปร์ ที่ได้ทำการศึกษา และวิเคราะห์เรื่องการใช้พลังงานในภาคเกษตรของประเทศไทย

Capital Trust Group’s NFT Portfolio: https://rarible.com/capitaltrustgroup/sale
Solar Panels NFT for Thai Farmers Project Value: 6 million ETH (approximately USD 20 Billion)

จึงได้ทำการออก NFT หรือ Non-Fungible Token สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถทำซ้ำได้ ชื่อ Solar Panels NFT for Thai Farmers มูลค่า 6 ล้านอีเธอร์เรียม (Ethereum) หรือประมาณ 7 แสนล้านบาทเพื่อขายให้กับนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศที่อยู่ในสิงคโปร์อย่างถูกกฎหมาย อีกทั้งยังวางแผนตั้งกองทุนเพื่อนำมาลงทุนซื้อ NFT ดังกล่าว ไว้สำหรับระบบโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงพร้อมติดตั้งให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือน เพื่อใช้ทดแทนพลังงานที่มาจากน้ำมันเชื้อเพลิง

นายประภัตรกล่าวว่า การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในภาคเกษตรกรได้ อย่างเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถไถไฟฟ้า รถไถนาเดินตามไฟฟ้า รถดำนาไฟฟ้า เครื่องสีข้าวไฟฟ้า รถแทรกเตอร์ไฟฟ้า รถเกี่ยวนวดข้าวไฟฟ้า เครื่องอบมันสำปะหลังสะอาด แบตเตอรี่ลิเธียม ปั๊มพญานาคไฟฟ้า ปั๊มบาดาลไฟฟ้า โดรนสำหรับพ่นปุ๋ย

โครงการนี้จะสามารถช่วยประหยัดไฟ หรือลดการใช้ไฟได้ประมาณ 20–30% ต่อเดือน ทั้งนี้ เบื้องต้นได้มีการเร่งหารือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยให้เร่งศึกษาความเป็นไปได้จัดหาแนวทางดำเนินงาน แนวทางการเก็บเงิน การตรวจสอบคุณภาพระบบโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับกองทุนต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ นอกจากนี้ ตนจะช่วยประสานกับสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพในการเป็นตัวแทนรับเก็บเงินจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการเช่าระบบโซลาเซลล์

“ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านครัวเรือน มีเป้าหมายช่วยเกษตรกรลดค่าไฟ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของเกษตรกรกลุ่มนี้ ได้มากกว่า 1 พันล้านบาทต่อเดือน โดยหลังจากมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเสร็จสิ้น จากบริษัทแคปปิตอลทรัสต์ฯ ตั้งเป้าที่จะจัดตั้งกองทุนมูลค่ารวม 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณมูลค่ากองทุนรวมทั้งสิ้น 1 แสนล้านบาท” นายประภัตรกล่าว

นายประภัตรกล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มหาศาล ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อย่างน้อยวันละ 5 ลิตรต่อครัวเรือน หรือ 10 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นเงิน 300 ล้านบาทต่อวัน (ราคาน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ 30 บาทต่อลิตร) โดยเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า และค่าเชื้อเพลิง ตลอดระยะเวลา 15–20 ปี ซึ่งหากโครงการนำร่องประสบความสำเร็จ จะสามารถขยายผลติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปยังเกษตรกรทุกครัวเรือน และครัวเรือนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในภาคเกษตร

Tesla in-house team of energy professionals has installed more than 3.6 GW of clean solar energy across 400,000 roofs — the equivalent of 10 million traditional solar panels. https://www.tesla.com/solarroof

อย่างไรก็ตาม ตนได้แนะนำบริษัทแคปปิตอลทรัสต์ฯให้พิจารณาซื้อระบบโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพสูง มีความน่าเชื่อถือระดับโลก จากบริษัท เทสล่า เพราะเชื่อว่าถ้าเกษตรกรในประเทศมีความต้องการระบบโซลาร์เซลล์ ของบริษัท เทสล่า มากกว่า 1 ล้านครัวเรือน บริษัทแคปปิตอลทรัสต์ฯ น่าจะต่อรองเรื่องราคาให้เหมาะสมกับคุณสมบัติที่เหมาะกับเกษตรกรไทย

--

--

Capital Trust Group Limited

Capital Trust Group Limited is a boutique Proprietary Trading and blockchain advisory Firm with headquarters in Auckland, New Zealand.